Preklad katalógov do maďarského jazyka

Naši klienti sa na nás často obracajú so žiadosťou o preklad produktových katalógov. V priebehu posledných rokov sme prekladali už takmer všetko, od bioproduktov až po elektronické súčiastky. Preklad katalógu si vyžaduje dôkladnú znalosť činnosti danej firmy a s ňou súvisiacu odbornosť.

Preto spolupracujeme s takými úradnými znalcami, ktorí disponujú okrem jazykových znalostí aj technickou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Je výhodou nielen pre nás, ale predovšetkým pre Vás, že náš prekladateľský tím tvoria prekladatelia s odbornými skúsenosťami v rôznych oblastiach. 

A preto, či ide o maďarský preklad katalógu zdravých potravín alebo kobercov, vždy sme schopní nájsť skúseného prekladateľa, ktorý je v danej oblasti doma.

Dobre preložený katalóg môže výrazne pomôcť firme vo vytvorení dlhodobých vzťahov s klientmi.

Ak potrebujete preklad katalógu do maďarčiny, pokojne sa obráťte na našich znalcov, vďaka ktorým obdržíte presný a zodpovedajúci preklad slovenského katalógu do maďarského jazyka. Nezabudnite, že v našej agentúre je súčasťou procesu vyhotovenia prekladu kontrola finálneho prekladu prekladateľom ovládajúcim daný jazyk na úrovni materinského jazyka. Výnimkou nie sú ani katalógy prekladané do maďarčiny. Ako teda postupovať, keď potrebujete preklad katalógu?

Neváhajte a obráťte sa na nás! Môžete nás kontaktovať na nasledovnej e-mailovej adrese: glajtos@yahoo.com.

Volajte 0919 196 612!