Úradný preklad výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov je jedným z najčastejšie vyžadovaných dokumentov zo strany štátnych inštitúcií. O aký doklad sa jedná a kde sa dá vyžiadať?                                                        

Výpis z registra trestov je dokument povrdzujúci vašu bezúhonnosť alebo naopak, je zoznamom trestných činov spáchaných v minulosti. Tento dokument môžu vyžadovať úrady, slovenskí i zahraniční zamestnávatelia alebo môže byť potrebný aj pri začatí podnikania.

Výpis z registra trestov môžete vyžiadať osobne alebo elektronicky.

Osobne si môžete požiadať o výpis v nasledujúcich inštitúciách:

  • Matričný úrad
  • Register trestov Generálnej prokuratúry v Bratislave (Kvetná 13, Bratislava)
  • Pobočky Slovenskej pošty
  • Zahraničné zastupiteľstvá

Pri osobnom vyžiadaní budete potrebovať nasledovné doklady:

Ako občan Slovenskej republiky občiansky preukaz (originál).

Ako cudzinec platný cestovný pas a úradný preklad rodného listu.

V prípade zastúpenia inou osobou je potrebné okrem hore uvedených dokumentov predložiť aj overené splnomocnenie nie staršie ako 30 dní.

Úradný preklad výpisu z registra trestov budete potrebovať aj v prípade zahraničných výpisov alebo ak plánujete pracovať v zahraničí. Tento druh prekladu vyhotovuje úradný prekladateľ registrovaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.

Hotový preklad sa zviaže s originálom trikolórou a opatrí úradnou okrúhlou pečiatkou.

Ak ste prišli zo zahraničia a výpis z registra trestov ste žiadali vo Vašej domovskej krajine, alebo ak plánujete požiadať o vydanie výpisu z registra trestov na Slovensku, ale potrebujete úradný preklad rodného listu, prípadne potrebujete úradný preklad výpisu z registra trestov kvôli práci v zahraničí, s dôverou sa obráťte na nás.

Volajte 0919 196 612!