Obchodné preklady

Obchodné preklady

Preklady obchodných textov, korešpondencie, zmlúv, obchodných a ekonomických materiálov, marketingových, finančných, štatistických odborných textov, odborných textov s tematikou medzinárodného hospodárstva, mikro- a makroekonómie, to všetko v Bratislave rýchlo a za nízke ceny.

Prekladateľská agentúra Netlingua zabezpečuje preklady obchodných listov, zmlúv, návrhov zmlúv i cenových ponúk v cudzích jazykoch. Anglické, nemecké, španielske, talianske, francúzske, maďarské, ruské obchodné preklady, preklady vo viac ako 20 jazykoch. Prekonajte s name jazykové bariéry, jednajte s Vašimi obchodnými partnermi plynule, vyhnite sa tak prípadným nedorozumeniam.

Prekladateľská agentúra Netlingua Bratislava je Vašou obľúbenou prekladateľskou agentúrou, preklady vo viac ako 20 jazykoch, kvalitné obchodné preklady za nízke ceny! Popri obchodných prekladoch zabezpečujeme preklady webstránok do Vami vybraných jazykov.

Čo Vám poskytuje Netlingua:

  • podnikateľské preklady
  • marketingové preklady
  • ekonomické preklady
  • finančné preklady
  • obchodnépreklady

Podnikateľské preklady v Bratislave – Prekladateľská agentúra Netlingua!

Zavolajte nám už teraz na číslo +421 919 196 612!