Chorvátske preklady

prekladateliaProfesionálnych chorvátskych prekladateľov so skúsenosťami nájdete v našej prekladateľskej agentúre Netlingua Bratislava.

Chorvátsko-slovenské preklady Vám vyhotovíme rýchlo, za prijateľné ceny a vždy v dokonalej kvalite.

Filozofiou našej prekladateľskej agentúry je maximálna spokojnosť klienta, preto si dávame na výbere prekladateľov vždy záležať a inak to nebolo ani pri výbere prekladateľov z chorvátskeho a do chorvátskeho jazyka.

Ak chceme byť najlepší – musíme pracovať len s tými najlepšími! A presne toho sa aj držíme. Ak aj Vy patríte k tým najlepším, nechajte si vyhotoviť svoj preklad u nás!

Druhy prekladov do chorvátskeho a z chorvátskeho jazyka

Naši prekladatelia majú skúsenosti s odbornými, ale aj umeleckými prekladmi. Rovnako Vám dokážeme preložiť aj Vašu webovú stránku, či akýkoľvek iný druh textu. Ovládame terminológiu, máme prax a skúsenosti, na našej práci nám záleží a čo je hlavné: preklad je nie len našou profesiou, ale aj záľubou. Všetky Vaše preklady Vám vyhotovíme dôkladne, dôsledne a na čas. Za kvalitu ručíme!

Prekladáme:

  • webové stránky
  • zmluvy (kúpna, nájomná, pracovná a iné), potvrdenia, výpisy z registra trestov
  • návody na použitie a technické popisy
  • životopisy, rodné listy, sobášne listy, diplomy a vysvedčenia
  • umeleckú literatúru
  • lekárske správy
  • projektovú dokumentáciu a iné

Postup pri objednaní prekladu

Preklad do chorvátskeho, z chorvátskeho, prípadne úplne iného jazyka si môžete u nás objednať každý deň v týždni, vrátane víkendov. K dispozícii sme Vám 24 hodín denne a dokonca aj počas sviatkov. Preklady Vám vyhotovíme rýchlo, ale pritom kvalitne a vždy za prijateľnú cenu! Našou prioritou je Vaša spokojnosť.

Vaše materiály, ktoré potrebujete preložiť nám pošlite na našu e-mailovú adresu. V e-maily uveďte jazyk, do ktorého potrebujete text preložiť, prípadne aj viac jazykov, môžete uviesť aj termín, kedy by ste chceli mať preklad hotový a tiež uveďte všetky požiadavky, ktoré na nás v súvislosti s prekladom máte. Po prijatí textov Vám vyhotovíme cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme na Váš e-mail. Ak budete s cenovou ponukou spokojný, ihneď po Vašom odsúhlasení začíname s prekladom. Po uhradení sumy na náš účet Vám bude vo vopred určený a odsúhlasený termín odovzdaný hotový preklad v tej najlepšej kvalite.

Prekladateľská agentúra Netlingua Bratislava Vám je k dispozícii 24/7. Preklady vždy vyhotovujú, prípadne kontrolujú prekladatelia alebo korektori, pre ktorých je to materinský jazyk a majú minimálne päťročné skúsenosti s prekladmi a korektúrami. Kvalita a Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá!

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 919 196 612!