Výpis z obchodného registra

Úradné preklady výpisov z obchodného registra patria po úradných prekladoch výpisov z registra trestov, rodných listov a sobášnych listov, medzi naše najčastejšie zákazky. 

Výpis z obchodného registra je výpisom údajov Vašej firmy zapísanej v obchodnom registri. Obsahuje všetky údaje o danej spoločnosti, ako sú názov firmy, jej sídlo a predmet činnosti, vrátane mien štatutárov, konateľov a akcionárov.

Výpis z obchodného registra vyžaduje od Vás banka pri založení firemného účtu v tuzemsku i v zahraničí, rovnako aj daňový úrad, sociálna poisťovňa či polícia.

Výpis z obchodného registra môže vyžadovať aj notársky úrad alebo IOMO pobočky Slovenskej pošty.

Výpis z obchodného registra môže žiadať v podstate ktokoľvek. Teda nielen konateľ spoločnosti alebo jej akcionári, ale aj akákoľvek tretia strana. Stačí, ak sa žiadateľ preukáže dokladom totožnosti a identifikuje spoločnosť (podľa možností IČO), na ktorú žiada výpis z obchodného registra.

Ak od Vás žiada výpis z obchodného registra zahraničná inštitúcia alebo naopak, Vy potrebujete výpis zo zahraničného obchodného registra pre potreby slovenských inštitúcií, úradný preklad výpisu je nutné pripojiť k príslušnému výpisu z obchodného registra. Úradný preklad je osvedčený okrúhlou pečiatkou a podpisom úradného prekladateľa.

Naša prekladateľská agentúra Vám vie zabezpečiť kvalifikovaný úradný preklad výpisu z obchodného registra za najvýhodnejšiu cenu na trhu.

Ak máte záujem o naše služby, obráťte sa na nás s dôverou.

Volajte 0919 196 612!