Lekárske preklady

lekarske-prekladyLekárske preklady

Lekárske preklady, odborné preklady v Bratislave, medicínske preklady anatomických a psychologických materiálov zo slovenského do anglického, preklady z anglického do slovenského jazyka alebo iných jazykov za krátky čas.

V prípade lekárskych prekladov, medicínskych článkov, publikácií alebo prekladov lekárskych nálezov je neodpustiteľné, aby prekladateľ dokonale poznal medicínsku oblasť, inak sa môže stať, že preklad bude nepresný. Nemôže ho teda vyhotovovať laik, ktorý nevie presne podať obsah pôvodného textu.

Najčastejšie sme z oblasti lekárskych prekladov doteraz prekladali:

  • odborné časopisy, lekárske články
  • anatomické popisy
  • popisy lekárskych prístrojov, návodov na obsluhu
  • popisy liekov
  • lekárske, farmaceutické webstránky
  • popisy doplnkov výživy, vitamínových prípravkov

Prekladateľská spoločnosť Netlingua Vám vyhotoví medicínske prekladzy v Bratislave a v celej republike.
V prípade záujmu o lekárske preklady nás kontaktujte na čísle +421 919 196 612!