Právne preklady

Právne prekladyPrávne preklady

Právne preklady a odborné preklady v Bratislave v nasledovných jazykových kombináciách:  anglicko-slovenské, nemecko-slovenské, taliansko-slovenské, španielsko-slovenské a maďarsko-slovenské.

Za posledné roky vyhľadali naše služby v oblasti právnych prekladov predovšetkým advokátske kancelárie, súdy, orgány cudzineckej polície, detektívne kancelárie, firmya podniky. Tieto zahrňovali predovšetkým nasledovné oblasti:

  • preklady zmlúv
  • preklady dohôd
  • preklady súdnych príkazov a rozhodnutí
  • kúpno-predajné zmluvy
  • nájomné zmluvy
  • splnomocnenia
  • lízingové zmluvy
  • spoločenské zmluvy
  • príkazy k úhrade

Právne preklady sú osobité z toho titulu, že ich môže vyhotoviť presne a autenticky jedine osoba, ktorá právnej oblasti rozumie.  

Právne preklady a tlmočenie v Bratislave, rýchle preklady, nízke a konkurencieschopné ceny charakterizujú právne preklady Prekladateľskej agentúry Netlingua. Naši prekladatelia dokonale ovládajú právnu terminológiu jednotlivých jazykov, ako aj používanie daného jazyka v právnych a súdnych záležitostiach.

Preklady zmlúv

Preklady súdnych spisov, firemných zmlúv, súdnych príkazov, rozhodnutí v Bratislave právnymi prekladateľmi.

Všetky informácie súvisiace s prekladmi sú spracovávané diskrétne a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím osobám. Dôkazom je náš bezpečnostný server ako aj s maximálnou diskrétnosťou spracované preklady.

Naši skúsení a vzdelaní odborní prekladatelia disponujú viacročnými skúsenosťami v oblasti právnych prekladov a za každých okolností dbajú na dodržiavanie termínov. V priebehu rokov sme sa usilovali dosiahnuť precizitu, kvalitu a čo najnižšie ceny právnych prekladov.

Preklady právnych dokumentov v Bratislave

Právne preklady ponúkame v nasledovných jazykových kombináciách: anglicko-slovenské, nemecko-slovenské, taliansko-slovenské, španielsko-slovenské a maďarsko-slovenské. Tento typ prekladov, využívajú najmä súdy, advokátske kancelárie, orgány cudzineckej polície, či rôzne iné spoločnosti.

Tieto služby výrazne uľahčia prácu, keďže ide o zložité preklady s odbornými pojmami známymi v tejto oblasti. Práve z tohto dôvodu je potrebná nie len výborná znalosť jazyka ale aj právnej terminológie. Najčastejšie v tejto oblasti boli prekladané: zmluvy, dohody, súdne príkazy, rozhodnutia, kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, splnomocnenia, lízingové zmluvy, spoločenské zmluvy ako aj príkazy k úhrade.

Všetky spomínané dokumenty, sú pre človeka, ktorý daný jazyk nepozná veľmi zložité. Taktiež ak sa venujete svojej práci nemáte čas na dlhé hodiny prekladu zmlúv, či dohôd. Je oveľa jednoduchšie obrátiť sa na prekladateľskú agentúru, akou je aj tá naša. Netlingua, ponúka právne preklady, ktoré sú osobité tým, že ich môže vyhotoviť len osoba ktorá právnej oblasti rozumie. Nehovoriac o tom, že ide o veľmi dôležité materiály a chyby nie sú prípustné. Veď si len predstavte ako by to vyzeralo, keby bol súdny dokument preložený nesprávne.

Naši skúsení prekladatelia, disponujú viacročnými skúsenosťami v oblasti práva a za každých okolností dbajú na dodržiavanie termínov. Potrpia si na precíznosť, dochvíľnosť a to všetko za čo najnižšiu cenu. Vo výsledku, to teda predstavuje ideálnu kombináciu, ktorú určite chcete využiť aj vy. Ak máte napríklad záujem o rýchly právny preklad, vieme ho vyhotoviť v skrátenom čase a v tom prípade vás uprednostníme pred ostatnými. Samozrejme s týmito službami sa priamo úmerne zvyšuje cena prekladu, čo je určite logické.

Prekladateľská agentúra Netlingua

Spoločnosť Netlingua má sídlo v Bratislave, kde taktiež ponúka svoje služby. Ak sa teda nachádzate v blízkosti, viete sa zastaviť aj osobne. Samozrejme nie je to vôbec potrebné a stačí s nami komunikovať aj telefonicky. Potrebné dokumenty si vieme zaslať navzájom mailom, čo výrazne uľahčuje prácu. Na našej webovej stránke nájdete kontakt a už vám nič nebráni v tom ozvať sa nám.

Štúdium práva a taktiež následné vykonávanie tejto práce, je určite náročné a preto vypracovať sa nie je nič jednoduché. Prekladanie zmlúv určite prispeje k vašej úspešnosti a vám už nič nebude brániť napredovať.  Mnoho právnikov si po ukončení štúdia založí vlastnú právnickú kanceláriu. Ak sa dokážete vypracovať a získať si klientov, neskôr si získate stálu klientelu a potom už nebudete mať problém fungovať plynulo dlhé roky. Najhoršie je začať a získať potrebnú prax, ktorá je nevyhnutná. Veď poznať všetky zákony, určite nestačí ak ich neviete využiť v praxi.

Takéto advokátske alebo právnické kancelárie, môžu mať problém zvládnuť niektoré úkony. Preklad z anglického jazyka je dnes bežný a pri štúdiu na vysokej škole je určite potrebný. Aspoň jeden cudzí jazyk je základom aj pri štúdiu práva. Ak sa však jazyku nevenujete pravidelne, vaša schopnosť komunikovať a taktiež rozumieť všetkým výrazom je horšia.

Pri spolupráci s inými krajinami, narazíte na isté bariéry a ak potrebujete niekoho kto vám s tým pomôže určite sa môžete obrátiť práve na nás. Môžete tak nadviazať nové spolupráce, ktoré vám otvoria dvere do zahraničia. Preklady viete využiť pri medzinárodných dohodách ako aj v európskom práve. Keďže sme súčasťou európskej únie, potreba cudzích jazykov je nevyhnutná. Pri zahraničných spoluprácach z rôznych dôvodov, určite využijete preklady spoločnosti Netlingua. Je už len na vás ako sa rozhodnete a či využijete naše služby. Neváhajte príliš dlho a zavolajte nám už teraz a dohodnite si váš právny preklad ešte dnes.

V prípade záujmu o rýchly právny preklad ho vieme za príplatok vyhotoviť, v tom prípade naši právni prekladatelia uprednostnia Váš materiál pred ostatnými.

Zavolajte nám na číslo +421 919 196 612!