Úradný preklad technického preukazu

Naša prekladateľská agentúra vyhotovuje aj preklady dokumentácie dovezených vozidiel (technický preukaz, kúpno-predajná zmluva).

V prípade vozidiel dovezených zo zahraničia polícia vyžaduje úradný preklad dokumentácie vozidla. Najčastejšie ide o technický preukaz, kúpno-predajnú zmluvu, dokumenty súvisiace s technickou kontrolou vozidla alebo preklad osvedčenia o vyradení vozidla z evidencie.

Polícia vyžaduje úradný preklad (teda preklad opatrený pečiatkou) za každých okolností. Z toho vyplýva, že budete potrebovať preklad, ktorý bol vyhotovený úradným prekladateľom registrovaným v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vždy sa informujte na príslušnom úrade alebo polícii! 

Pred zadaním objednávky si overte, aké konkrétne dokumenty vyžaduje polícia alebo príslušný úrad. Niekedy je potrebný preklad len tej časti technického osvedčenia, ktorá sa týka údajov o vozidle, inokedy sa vyžaduje preklad kompletnej dokumentácie. Rozsah technického preukazu je v každom štáte odlišný. Niektoré sú rozsiahlejšie, ako napríklad osvedčenia vydané v Spojenom kráľovstve, iné sú menej rozsiahle, napríklad švajčiarske alebo nemecké dokumenty.

Potrebujete preklad technického preukazu?

Úradný preklad technického preukazu, ako aj úradný preklad inej dokumentácie vieme zabezpečiť kdekoľvek na Slovensku. V prípade technického osvedčenia, na rozdiel od iných úradných prekladov, nie je potrebné pripojiť preklad k originálu, ale postačuje vytlačená kópia prekladaného dokumentu. 

Preto, ak potrebujete úradný preklad technického osvedčenia či inej dokumentácie, stačí zaslať naskenované dokumenty na e-mailovú adresu glajtos@yahoo.com.

Následne Vám vyhotovíme preklad, ktorý si môžete prevziať osobne v našej bratislavskej kancelárii alebo Vám ho zašleme dobierkou na Vami zadanú doručovaciu adresu. V prípade potreby Vám vieme zabezpečiť preklad už v priebehu 24 hodín.

Najčastejšie prekladáme technické preukazy z nemeckého a anglického jazyka, ale vieme Vám vyhotoviť úradný preklad technickej dokumentácie vozidiel z akéhokoľvek a do akéhokoľvek svetového jazyka!

Volajte 0919 196 612!