Úradné preklady do angličtiny

Úradné preklady (alebo inak súdne preklady) sú také preklady, ktoré sa používajú pri komunikácii s oficiálnymi orgánmi u nás i v zahraničí – ide o úradné dokumenty, ktoré je potrebné predložiť polícii, úradom či banke.

Úradný preklad Vám môže vyhotoviť len taký prekladateľ, ktorý je uvedený v zozname Ministerstva spravodlivosti, v ktorom sa pre každý jazyk nachádza len niekoľko desiatok týchto prekladateľov. V prípade niektorých jazykov dokonca ešte menej.

Zákonom stanovená cena úradných prekladov je 19,92 Eur, za túto sumu úradní prekladatelia poskytujú svoje služby súdom, inštitúciám alebo jednotlivcom.

Úradné preklady do/z anglického jazyka si môžete objednať za zákonom stanovenú cenu priamo od úradného prekladateľa.

Môžete tiež využiť služby našej prekladateľskej agentúry, kde úradné preklady bežných dokumentov z/do angličtiny vyhotovíme za nižšiu cenu.

Ako je vôbec možné objednať si úradný preklad od prekladateľskej agentúry výhodnejšie ako priamo od prekladateľa?

Je to jednoduché:

1) Úradný prekladateľ je s prekladateľskou agentúrou v nadštandardnom vzťahu, to znamená, že kým od klienta dostane úradný prekladateľ 1 nanajvýš 2 objednávky, zatiaľ od prekladateľskej agentúry môže dostať mesačne až 30-50 objednávok. Preto sa prekladatelia často dohodnú s agentúrou na omnoho priaznivejších cenách, čo nám umožňuje ponúknuť klientom bezkonkurenčné ceny.

2) Štandardné dokumenty: súdny prekladateľ má so samotným prekladom štandardných dokumentov oveľa menej práce. Za štandardné dokumenty sa považujú rodné a sobášne listy, potvrdenia o školskej dochádzke, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra.

3) Kontrola: súdny prekladateľ má oveľa menej práce s prekladom odovzdaným prekladateľskej agentúre. Prekladateľská agentúra totiž skontroluje údaje i kompletný preklad predtým, ako sa ten zviaže a odovzdá. Prekladateľ skontrolovaný preklad zviaže a opatrí pečaťou, následne ho odovzdá prekladateľskej agentúre, ktorá sa postará o jeho doručenie objednávateľovi.

Toto sú tri hlavné dôvody, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť nižšiu cenu, akú by ste dostali priamo od prekladateľa.

Úradné preklady do anglického jazyka vyhotovíme už za 18,90 Eur za normostranu. Naviac sa tak vyhnete dlhej čakacej dobe, čo sa môže stať, ak si objednáte preklad priamo od úradného prekladateľa.

Preklad štandardných dokumentov do anglického jazyka sme schopní vyhotoviť v priebehu jedného dňa. Navyše Vám nezarátame žiadny expresný príplatok.

Volajte 0919 196 612!