Úradný preklad rodného listu

Úradný preklad rodného listu a sobášneho listu

Úradný preklad rodného a sobášneho listu patrí medzi najčastejšie prekladané dokumenty v našej krajine.

Úradný preklad rodného listu je potrebný:

  • pri narodí dieťaťa v zahraničí
  • pri sobáši uzatváranom v zahraničí
  • ak to vyžadujú príslušné zahraničné orgány
  • v niektorých krajinách ako súčasť žiadosti o vízum

Úradný preklad sobášneho listu je potrebný:

  • pri sobáši uzatváranom v zahraničí
  • pri sobáši na Slovensku s občanom iného štátu
  • ak to vyžadujú príslušné zahraničné orgány

Rodný list, sobášny list a úmrtný list sú také úradné dokumenty, ktorých preklad spravidla musia vykonávať úradní prekladatelia registrovaní v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Naša prekladateľská agentúra Vám vyhotoví úradný preklad rodného alebo sobášneho listu v ktoromkoľvek svetovom jazyku za najvýhodnejšiu cenu na trhu.

Stačí nám priniesť alebo poslať overenú kópiu dokumentu a my Vám vyhotovíme preklad obvykle do 24 hodín.

Nemáte čas na vybavenie notársky overených kópií Vašich dokumentov? Pre nás ani to nie je problém. Vybavíme overenie originálov Vašich dokumentov za Vás!

Navštívte nás osobne alebo nám pošlite vaše dokumenty na e-mailovú adresu: glajtos@yahoo.com.

Volajte 0919 196 612!