Úradné preklady do nemeckého jazyka

Nemčina patrí medzi germánske jazyky a je jedným z najrozšírenejších jazykov v Európe. Najviac obchodných a iných jednaní prebieha v nemeckom jazyku a najčastejším jazykom v prípade internetového predaja je takisto nemčina.

Aj to je dôvod, prečo si mnoho Slovákov zvolilo niektorú z nemecky hovoriacich krajín, najmä Rakúsko, Nemecko alebo Švajčiarsko, za krajinu svojich štúdií, práce i budúceho života.

Pre život alebo štúdium v týchto krajinách je často potrebný preklad dokumentov preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie, totožnosť alebo bezúhonnosť.

Takéto prípady si vyžadujú úradný preklad v nemčine. Najčastejšie ide o úradné preklady školských vysvedčení, výpisu z registra trestov, vysokoškolských diplomov či povolenia na obchodnú činnosť. Niekedy môžete potrebovať aj úradný preklad zdravotnej dokumentácie alebo dokumentácie týkajúcej sa sociálneho zabezpečenia, či úradný preklad sobášneho listu a v prípade narodenia dieťaťa preklad rodného listu. 

Ak sa občan nemecky hovoriacej krajiny uchádza o prácu na Slovensku, inštitúcie vyžadujú úradný preklad z nemeckého jazyka.

Úradné preklady do/z nemeckého jazyka sú zviazané s originálnym dokumentom alebo jeho úradne overenou kópiou. S vyhotovením notárskych kópií si nemusíte robiť starosti, v našej agentúre to radi vybavíme za Vás.

Prekladateľská agentúra NETLINGUA dokáže vyhotoviť aj expresný úradný preklad do/z nemeckého jazyka už do 24 hodín, kde cena závisí od rýchlosti a charakteru prekladu.

Naša prekladateľská agentúra sa nachádza v centre Bratislavy, takže je ľahko prístupná pre našich klientov.

Poskytujeme úradné preklady z/do nemeckého jazyka za najlepšie ceny.

Ak potrebujete úradný preklad, môžete sa na nás kedykoľvek s dôverou obrátiť.

Volajte 0919 196 612!