Preklad zmlúv do angličtiny

Preklad zmlúv do angličtiny, nemčiny, maďarčiny a ruštiny, patrí medzi najžiadanejšie oblasti prekladu.

Preklad zmluvy si vyžaduje nielen znalosť lexikálnych a jazykových osobitostí syntaxu, ale aj precíznosť prekladateľa a sústredenie sa na detaily, napríklad pri preklade mien, adries, priezvisk zmluvných strán atď.

Zmluvy majú presne stanovenú skladbu a terminológiu. Takýto typ prekladu má svoje zákonitosti a každý jazyk má aj svoje špecifiká, ktoré sa v iných jazykoch možno nevyskytujú. Pri svojej práci musí prekladateľ brať do úvahy všetky spomenuté faktory.

Vzhľadom na to, že každú zmluvu píše iný advokát, neexistujú dve identické zmluvy, ale jadro dokumentu je zvyčajne podobné. Vo väčšine prípadov je potrebné preložiť predmet zmluvy, dodacie podmienky, stanovenú cenu, alebo záručné podmienky. Pri takomto preklade je nutné pamätať na to, že každá zmluva má svoj kontext a preklad musí tento kontext vyjadriť.

Zároveň je nevyhnutné, aby sa za každých okolností zachovala presná forma zmluvy, všetky v nej uvedené podmienky a pôvodný význam. V niektorých prípadoch sa jedná o zmluvy v miliónových hodnotách a preklad takýchto dokumentov nesie so sebou veľkú zodpovednosť.

Právne preklady do anglického jazyka

Právne preklady, vrátane prekladov zmlúv, patria pravdepodobne medzi najrozšírenejšie preklady.  Do tejto skupiny prekladov patria preklady rôznych dokumentov, napríklad zmlúv, faktúr, zakladajúcich listín, obchodných ponúk, zmlúv o poskytovaní služieb a iné.

Pri všetkých typoch právnych dokumentov je dôležité zachovanie presnej štruktúry, terminológie a aplikácia správnych predpisov a noriem.

To si vyžaduje skúsenosť a odbornosť prekladateľa, vďaka ktorým dokáže nájsť tie najvhodnejšie jazykové výrazy.

Prekladateľ si preto musí naštudovať právnu terminológiu a neustále prekladať, aby sa stal skutočným znalcom v právnej oblasti.

Najčastejšie anglické preklady

  • preklad pracovnej zmluvy
  • preklad spoločenskej zmluvy
  • preklad kúpnej zmluvy
  • preklad darovacej zmluvy
  • preklad nájomnej zmluvy

Našťastie sa nám podarilo nájsť takých prekladateľov, ktorí sú expertmi na právnu terminológiu a zároveň sú kvalifikovaní aj v cudzom jazyku, z ktorého prekladajú.

U týchto prekladateľov sú dokonalé ovládanie materinského jazyka, dlhoročné skúsenosti a zodpovedný prístup samozrejmosťou. Možno si želať niečo viac?

Zavolajte nám ešte dnes: 0919 196 612 !