Prečo sa učiť cudzie jazyky?

Cudzie jazykySkúste vyjsť na ulicu a spýtajte sa kohokoľvek, či je potrebné učiť sa cudzie jazyky.

Čo myslíte, aké budú reakcie ľudí? „Áno, samozrejme, dnešná doba si vyžaduje znalosť cudzích jazykov!“. Všetci vieme, že to je potrebné, ale aj napriek tomu si nedokážeme nájsť čas na štúdium cudzích jazykov. A pritom by stačilo napríklad len 30 minút denne.

Krajiny, ľudia, svet to všetko sa navzájom prepája, miznú hranice a všetci tvoríme jeden vzájomne prepletený organizmus. Teraz sa môžeme rozprávať s ľuďmi, ktorí žijú na druhom konci našej planéty. Tak prečo to nevyužiť? Trénovanie svojich jazykových schopností, uzatváranie obchodov, nadväzovanie nových priateľstiev, cestovanie – to všetko vám umožní cudzí jazyk.

Dnes je učenie cudzích jazykov oveľa jednoduchšie ako bolo voľakedy. Hranice a obmedzenia už prakticky nie sú, cestovať môžeme kamkoľvek a kedykoľvek. Je jednoduché dať si ako motiváciu návštevu krajiny, ktorej jazyk sa učíte. Sme v období globalizácie, preto je poznanie a ovládanie cudzích jazykov pre nás základnou vecou, takmer ako každodenné čistenie zubov.

Naučiť sa cudzí jazyk je však výrazne náročnejšie ako naučiť sa čistiť si zuby. Svet sa však vyvíja a my sa musíme vyvíjať s ním. Globalizácia mení všetko, vrátane ekonomiky, vzdelania a kultúry. Namiesto industriálnej ekonomiky prichádza postindustriálna ekonomika vedomostí a neustále vzdelávanie sa. Súčasný svet a spoločnosť si čoraz viac vyžaduje ľudí, ktorí dokážu tvorivo myslieť, analyzovať a chápať veci okolo. A práve cudzí jazyk je tým najlepším spôsobom ako si rozvíjať tieto návyky a schopnosti.

Určite ste sa už neraz stretli s hláškou, kto ovláda informácie, ten ovláda všetko. A práve ovládanie cudzích jazykov vám dáva výhodu pred ostatnými a šancu získať aj najviac informácií. Veď si dokážete predstaviť, že by všetky články, knihy, filmy a internetové stránky boli preložené na všetky jazyky sveta? Nie, nie je to možné, teda ten, kto cudzie jazyky ovláda získava automatickú výhodu pred ostatnými. Len ovládanie jedného cudzieho jazyk vám dáva otvára dvere do mnohých, predtým nedostupných svetov. A čo v prípade, že tých jazykov ovládate viac?

Ovládanie cudzích jazykov vám dáva šancu slobodne cestovať po oceáne informácií, odhaľovať nové kontinenty a ostrovy, stretávať sa a zoznamovať sa s novými ľuďmi a ich pohľadmi na svet, byť v obraze všetkých udalostí a robiť v pravý čas správne rozhodnutia. Tak čo, s ktorým cudzím jazykom začnete Vy?