Anglický jazyk vo svete

Niet pochýb o tom, že anglický jazyk je jedným z najrozšírenejších jazykov na celom svete. Niektoré štatistiky dokonca udávajú počet od 600 miliónov do 1,2 miliardy ľudí, ktorí ovládajú angličtinu ako svoj cudzí jazyk.

Angličtina je už niekoľko storočí jedným z najpoužívanejších jazykov na Zemi. Spôsobila to hlavne koloniálna politika Veľkej Británie, predovšetkým kolonizácia Severnej Ameriky a Austrálie. Po Druhej svetovej vojne úloha anglického jazyka výrazne vzrástla.

Tlač, televízia, rádio, kino, internet, zo všadiaľ sa na nás valí angličtina. Po anglicky sa píše obrovské množstvo umeleckej a vedecko-technickej literatúry. Technická, technologická, patentová dokumentácia, či vedecké publikácie, to všetko je často len v angličtine, prípadne sú takéto dokumenty preložené aj do iných jazykov, hoci ich počet je často krát výrazne ohraničený. Práve preto všetko je angličtina jedným z najdôležitejších prostriedkov komunikácie.

Preto sa nie je absolútne čomu čudovať, že angličtina sa často používa v rôznych sférach, či už ide o školstvo, podnikanie, kultúru, vedu. A hoci veľmi veľa ľudí sa po anglicky vie dohovoriť, to z nich ešte stále nerobí kvalitných a kvalifikovaných prekladateľov.

Pri preklade musíte ovládať nie len cudzí jazyk, ale predovšetkým svoj vlastný. A mať v rukách kvalitne preložený dokument je základným kameňom nie len pre vytvorenie budúcej spolupráce, ale aj pre prezentáciu seba samého. Preto, ak potrebujete preklad z angličtiny, resp. do angličtiny nikdy sa nespoliehajte na to, že dohovoriť sa viete a preklad nemôže byť predsa o nič náročnejší. Verte nám, že je! A práve preto je potrebné zveriť sa vždy s prekladmi do rúk profesionálov. Skúsení profesionáli majú nie len skvelé poznatky z cudzieho jazyka, ale ešte lepšie musia byť na tom so svojim rodným, materinským, jazykom. Nehovoriac o ovládaní teórie prekladu, ktorá je často krát tým najlepším pomocníkom, pri zložitých prekladateľských orieškoch.

Takže, ak preklad, tak jedine od kvalifikovaných prekladateľov!