Technické preklady

Technické preklady

Anglické technické preklady predstavujú špeciálnu oblasť prekladov nielen pre možné terminologické odlišnosti v jednotlivých jazykoch, ale aj preto, že v prípade nedostatočných technických znalostí je pomerne veľké riziko, že preklad môže miestami vyznieť nepresne a neprirodzene.

Technické preklady patrili medzi prvé odborné preklady, ktorými sa naša prekladateľská agentúra Netlingua začala zaoberať, prvé veľké preklady predstavovali návody na obsluhu, špeciálne príručky a popisy výrobkov.

Naši odborní prekladatelia disponujú technickými skúsenosťami, sú činní v rôznych oblastiach života a sú doma v labyrinte technických textov, či už v anglickom, nemeckom, španielskom alebo francúzskom jazyku.

Odborné technické preklady

Naši odborní technickí prekladatelia urobia maximum preto, aby text nebol preložený doslovne, ale znel prirodzene, rešpektujúc pritom osobitosti a slovné zvraty daného jazyka.

Pre kvalitné technické a iné odborné preklady v angličtine nás kontaktujte na čísle 0919 196 612, kde Vám poskytneme podrobnejšie informácie ohľadne termínov a cenníka prekladov respektíve Vám odpovieme na vyvstávajúce otázky.

Technické preklady, odborné preklady v Bratislave v agentúre Netlingua!

Zavolajte nám už teraz na číslo 0919 196 612!