Právne preklady

Právne prekladyPrávne preklady

Právne preklady a odborné preklady v Bratislave v nasledovných jazykových kombináciách:  anglicko-slovenské, nemecko-slovenské, taliansko-slovenské, španielsko-slovenské a maďarsko-slovenské.

Za posledné roky vyhľadali naše služby v oblasti právnych prekladov predovšetkým advokátske kancelárie, súdy, orgány cudzineckej polície, detektívne kancelárie, firmya podniky. Tieto zahrňovali predovšetkým nasledovné oblasti:

  • preklady zmlúv
  • preklady dohôd
  • preklady súdnych príkazov a rozhodnutí
  • kúpno-predajné zmluvy
  • nájomné zmluvy
  • splnomocnenia
  • lízingové zmluvy
  • spoločenské zmluvy
  • príkazy k úhrade

Právne preklady sú osobité z toho titulu, že ich môže vyhotoviť presne a autenticky jedine osoba, ktorá právnej oblasti rozumie.  

Právne preklady a tlmočenie v Bratislave, rýchle preklady, nízke a konkurencieschopné ceny charakterizujú právne preklady Prekladateľskej agentúry Netlingua. Naši prekladatelia dokonale ovládajú právnu terminológiu jednotlivých jazykov, ako aj používanie daného jazyka v právnych a súdnych záležitostiach.

Preklady zmlúv

Preklady súdnych spisov, firemných zmlúv, súdnych príkazov, rozhodnutí v Bratislave právnymi prekladateľmi.

Všetky informácie súvisiace s prekladmi sú spracovávané diskrétne a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím osobám. Dôkazom je náš bezpečnostný server ako aj s maximálnou diskrétnosťou spracované preklady.

Naši skúsení a vzdelaní odborní prekladatelia disponujú viacročnými skúsenosťami v oblasti právnych prekladov a za každých okolností dbajú na dodržiavanie termínov. V priebehu rokov sme sa usilovali dosiahnuť precizitu, kvalitu a čo najnižšie ceny právnych prekladov.

V prípade záujmu o rýchly právny preklad ho vieme za príplatok vyhotoviť, v tom prípade naši právni prekladatelia uprednostnia Váš materiál pred ostatnými.

Zavolajte nám na číslo 0919 196 612!